Regulament EMC
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania

din 19/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 19/12/2011

de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Art. 1. – Managementul activitatilor de educatie medicala continua (EMC) este realizat de catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, prin Programul national de EMC, in conformitate cu directivele si recomandarile institutiilor oficiale ale Uniunii Europene, cu intelegerile si recunoasterile mutuale asupra creditelor stabilite cu Uniunea Europeana a Medicilor Specialisti/Consiliul European de Acreditare a Educatiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum si cu alte autoritati sau organisme profesionale medicale europene si nationale implicate, prin natura functionarii lor, in activitatile de educatie sau dezvoltare profesionala continua a medicilor dentisti.

Art. 2. – (1) Activitatile de EMC sunt cuantificate prin unitati de creditare, denumite in continuare credite de EMC.
(2) Evaluarea punctajului profesional al medicului dentist se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani. Punctajul profesional minim este de 200 de credite de EMC realizat pe parcursul celor 5 ani.
(3) Prin exceptie, pentru medicii dentisti care au implinit varsta legala de pensionare prevazuta de lege, procedura evaluarii se face anual, in baza cererii de prelungire a activitatii, punctajul profesional fiind de minimum 40 de credite de EMC realizate anual.

Art. 3. – (1) Fiecare membru al CMDR are obligatia de a participa la Programul national de EMC si de a cumula cel putin numarul de credite de EMC stabilit de Consiliul national al CMDR.
(2) In cazul in care nu realizeaza numarul minim de credite de EMC in termenul prevazut la art. 2 alin. (2) si (3), dupa caz, dreptul de libera practica al medicului dentist in cauza se suspenda, conform legii, pana la realizarea numarului de credite respectiv.

Art. 4. – Acreditarea si reacreditarea furnizorilor si a lectorilor, precum si creditarea formelor de EMC se efectueaza de catre Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale, de etica si deontologie medicala si educatie medicala continua si de catre Comisia profesional-stiintifica si invatamant din cadrul Consiliului national al CMDR, reunite sub denumirea de Comisia de EMC.

Art. 5. – CMDR crediteaza ca forme de EMC: formele de invatamant postuniversitar medical, formele de educatie permanenta medicala, precum si manifestari si activitati cu caracter stiintific.

Art. 6. – (1) Principalele manifestari stiintifice, activitati cu caracter stiintific si forme de educatie medicala permanenta constau in:
a) manifestari stiintifice reprezentate de: congrese, conferinte, simpozioane;
b) publicarea de articole stiintifice medicale in reviste cotate de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS)/ISI;
c) publicarea de carti, tratate, manuale, monografii, capitole de carte la edituri acreditate de CNCSIS;
d) cursuri de EMC teoretice si/sau demonstratii practice; demonstratiile practice se crediteaza cu puncte de EMC doar daca lectorul este acreditat de CMDR;
e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate de CNCSIS, reviste internationale de specialitate, publicatii nationale medicale si care sunt agreate de CMDR;
f) EMC la distanta.
(2) Formele de invatamant postuniversitar, care, conform legislatiei in vigoare, se desfasoara numai in institutiile de invatamant medical superior acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, sunt reprezentate de:
a) rezidentiat;
b) a doua specialitate;
c) competente, supraspecializari, atestate de studii complementare;
d) masterat;
e) doctorat;
f) cursuri postuniversitare;
g) manifestari stiintifice universitare.
(3) Tipurile de programe, modalitatile de desfasurare si criteriile de creditare a formelor de EMC la distanta vor fi propuse de Comisia de EMC si aprobate de Consiliul national al CMDR.

Art. 7. – (1) Formele de EMC pot fi sustinute de cadre didactice universitare (profesori, conferentiari, sefi de lucrari).
(2) Formele de EMC pot fi sustinute si de medici dentisti care nu au calitatea de cadre didactice, dar care sunt recunoscuti pe plan national si international si care indeplinesc cel putin doua din urmatoarele criterii:
a) sunt medici primari si doctori in stiinte medicale;
b) au prezentat minimum doua comunicari la congrese in strainatate in domeniul pentru care doresc sa sustina programul de EMC;
c) au publicat minimum doua articole in reviste acreditate CNCSIS (A, B+, B) sau cotate ISI, in domeniul pentru care doresc sa sustina forma de EMC;
d) au publicat capitole/carti/tratate la edituri acreditate de CNCSIS in domeniul pentru care doresc sa sustina forma de EMC.
(3) Acreditarea sau reacreditarea, dupa caz, a lectorilor se va face pe baza de cerere si curriculum vitae semnat si cu precizarea domeniului de specializare.
(4) Lectorii din strainatate invitati de organizatorii formelor de EMC trebuie sa fie recomandati de societatile stiintifice de profil din tara de origine si sa justifice titlurile academice si profesional- stiintifice pe care le detin.
(5) Neindeplinirea obligatiilor asumate de catre lectorii acreditati privind sustinerea formelor de EMC, in lipsa unor motive justificate, atrage suspendarea acreditarii pentru o perioada de un an.

Art. 8. – (1) Acreditarea si reacreditarea lectorilor si furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an.
(2) Criteriile de acreditare sau, dupa caz, de reacreditare ca furnizor de EMC sunt urmatoarele:
a) furnizorul are statut de persoana juridica, cu exceptia filialelor fara personalitate juridica, pentru care va garanta persoana juridica ale carei filiale sunt;
b) furnizorul este o institutie sau organizatie medicala cu rol, functii si atributii de invatamant ori de educatie permanenta in domeniul medico-dentar prevazute in statut/actul normativ de infiintare;
c) furnizorul are preocupari si promoveaza domenii ale medicinei dentare acceptate pe plan national si european;
d) furnizorul respecta regulile de activitate nonprofit si de neimplicare in promovarea de produse specifice medico-dentare si nu reprezinta interesele unor sponsori;
e) furnizorul demonstreaza accesul la dotarea tehnica pentru sustinerea activitatilor practice;
f) furnizorul dovedeste competenta si calificarea profesionala si stiintifica a lectorilor care sustin forma de EMC pe care o organizeaza.
(3) Taxa pentru acreditarea/reacreditarea ca furnizor de EMC reprezinta echivalentul in lei, calculat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei cotat in ziua platii, a 300 de euro pentru acreditarea initiala, respectiv a 100 de euro pentru reacreditarea anuala. Taxele se achita in contul bancar al CMDR.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul institutiilor de invatamant medical superior acreditate conform legii si colegiilor teritoriale care solicita acreditarea sau, dupa caz, reacreditarea ca furnizor de EMC.
(5) Pentru anul 2012, lectorii si furnizorii de EMC se vor acredita, respectiv se vor reacredita, dupa caz, incepand cu data de 10 ianuarie 2012, dupa depunerea dosarului corespunzator si plata taxei de evaluare aferente. Data-limita de depunere a dosarelor de acreditare/reacreditare este 10 ianuarie 2012.

Art. 9. – (1) Comisia de EMC atribuie numarul de credite pentru fiecare activitate de pregatire profesionala.
(2) Creditarea formelor de EMC se face in functie de criterii legate de:
a) nivelul de desfasurare a formei de EMC: local/regional, national/international;
b) durata efectiva a programului stiintific;
c) pentru ca o manifestare stiintifica sa fie clasificata “cu participare internationala” este necesar ca, din numarul total de lectori, minimum 3 sa fie din strainatate;
d) pentru ca o manifestare stiintifica sa fie clasificata “internationala” este necesar ca furnizorul sa fie reprezentat de o societate stiintifica europeana/internationala alaturi de societatea stiintifica de profil din tara;
e) in cadrul congreselor nationale, cu participare internationala sau internationale nu este necesara acreditarea comunicatorilor straini.

Art. 10. – (1) Manifestarile stiintifice, cursurile teoretice, demonstratiile practice si formele de EMC la distanta pot fi organizate de catre: institutii de invatamant medical superior, societati stiintifice medicale, asociatii profesionale medicale, colegii teritoriale.
(2) Creditarea acestora se face astfel:
a) congres/conferinta/simpozion – 50 de credite de EMC;
b) cursuri EMC cu durata de o zi (intre 4 si 6 h/zi) – 8-12 credite de EMC;
c) demonstratii practice cu durata de o zi (intre 4 si 6 h/zi) – 8-12 credite de EMC.
(3) Simpozioanele, conferintele, cursurile pre si postcongres, satelite ale unor manifestari stiintifice majore, nu se crediteaza separat, suplimentar fata de programul de baza.
(4) Doua sau mai multe sesiuni paralele la aceeasi activitate de pregatire profesionala se crediteaza o singura data.
(5) Activitatile de pregatire profesionala desfasurate in cadrul expozitiilor/targurilor medicale sau al oricaror alte evenimente care au ca principal scop prezentarea sau promovarea de produse/servicii nu se crediteaza cu credite de EMC.

Art. 11. – (1) Autorii articolelor publicate in reviste de specialitate acreditate de CNCSIS (A, B+, B) vor primi fiecare cate 20 de credite de EMC pentru un articol.
(2) Autorii articolelor publicate in reviste cotate ISI vor primi fiecare cate 150 de credite de EMC.
(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita dupa cum urmeaza:
a) pentru revistele nationale acreditate CNCSIS si publicatii nationale medicale agreate de CMDR – 10 credite de EMC anual, cu dovada detinerii abonamentului anual;
b) pentru revistele internationale – 20 de credite de EMC, cu dovada detinerii abonamentului anual.
(4) Autorii cartilor, tratatelor, monografiilor, capitolelor de carte publicate in domeniul medical in edituri recunoscute CNCSIS/internationale vor fi creditati cu 100 de credite de EMC, respectiv 200 de credite de EMC.
(5) Cadrele didactice aflate in activitate, confirmate de universitati (asistent, sef de lucrari, conferentiar si profesor), si care desfasoara activitate de indrumare si coordonare a medicilor rezidenti, inclusiv conducatorii de doctorate/masterate, sunt creditati cu 40 de credite de EMC pe an.

Art. 12. – (1) Finalizarea anumitor forme de invatamant postuniversitar se va credita astfel:
a) obtinerea titlului de medic rezident, in urma promovarii concursului de rezidentiat – 100 de credite de EMC;
b) obtinerea titlului de medic specialist – 50 de credite de EMC;
c) a doua specialitate – 30 de credite de EMC;
d) obtinerea titlului de medic primar – 75 de credite de EMC;
e) obtinerea titlului de doctor in medicina – 100 de credite de EMC;
f) obtinerea diplomei de master – 30 de credite de EMC.
(2) Aceste credite se vor acorda o singura data, pe baza actelor justificative.
(3) Competentele si specializarile se crediteaza cu 50 de credite de EMC. In cazul atestatelor de studii complementare, se crediteaza o singura data numai atestatul ca atare, obtinut in urma promovarii unui examen organizat sau recunoscut de Ministerul Sanatatii; numarul de credite acordat pentru acestea este de 50 de credite de EMC.
(4) Stagiile practice si schimburile de experienta efectuate in strainatate care nu au creditare internationala nu se crediteaza.

Art. 13. – (1) Participarea cu lucrari stiintifice la manifestari stiintifice din strainatate se va credita cu un numar de 50 de credite de EMC.
(2) Participarea la manifestari stiintifice din strainatate se va credita cu un numar de 25 de credite de EMC.
(3) Lectorii acreditati care sustin cursuri de EMC si care nu au calitatea de cadru didactic vor fi creditati cu credite de EMC in cuantum de doua ori numarul de ore efectiv predate.

Art. 14. – (1) In vederea creditarii formei de EMC, furnizorul de EMC va trimite CMDR cererea de creditare cu cel putin 60 de zile inainte de desfasurarea efectiva a formei de EMC, insotita de programul manifestarii (stabilit pe zile si ore) si de lista lectorilor, numai dupa ce au fost aprobate in prealabil de Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale, de etica si deontologie medicala si educatie medicala continua, precum si de Comisia profesional-stiintifica si invatamant din cadrul colegiului teritorial (reunite sub denumirea de Comisia de EMC a colegiului teritorial) pe a carui raza teritoriala se va desfasura forma de EMC in cauza.
(2) Manifestarile stiintifice sau, dupa caz, activitatile de pregatire profesionala organizate de societati stiintifice, asociatii profesionale, institutii de invatamant ori alte organizatii din strainatate se pot desfasura pe teritoriul Romaniei numai cu avizul CMDR.
(3) Institutiile de invatamant medical superior depun cererile pentru creditarea formelor de EMC la CMDR, fara a mai fi nevoie de avizul prealabil al colegiului teritorial pe a carui raza teritoriala se va desfasura forma de EMC.
(4) Creditarea activitatilor de pregatire profesionala cu credite de EMC devine valabila la data publicarii formei de EMC creditate pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, si numai dupa confirmarea platii taxelor datorate conform prevederilor prezentului regulament.
(5) Intervalul minim acceptat intre doua manifestari stiintifice, cursuri teoretice, demonstratii practice organizate la nivelul fiecarui colegiu teritorial este de 30 de zile pentru acelasi furnizor de EMC.
(6) In aceeasi perioada si in aceeasi localitate nu poate avea loc decat o singura manifestare stiintifica, curs teoretic ori demonstratie practica acreditata, pe baza principiului creditarii primei solicitari.
(7) Este interzisa deschiderea sau inchiderea formei de EMC de catre reprezentantii firmelor producatoare ori de distributie a materialelor sau aparaturii din domeniul medical ori medico- dentar.
(8) Nu se crediteaza cu credite de EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societatile comerciale din tara sau strainatate.
(9) Certificatele/Diplomele eliberate de societatile comerciale, din tara sau din strainatate, nu reprezinta competenta in domeniul medicinei dentare.

Art. 15. – Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC in vederea acreditarii formei de EMC corespunzatoare va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numele organizatorului si lectorilor;
b) data, locul si durata acestei activitati;
c) dotarea tehnica care poate fi folosita in scopul prezentarii formei de EMC;
d) sponsorii.

Art. 16. – (1) Furnizorii de EMC vor inainta CMDR, in termen de 30 de zile de la data finalizarii activitatii de pregatire profesionala, lista comunicatorilor care nu si-au prezentat lucrarile in plen. Comunicatorii care nu isi sustin lucrarile nu vor fi creditati cu credite de EMC.
(2) Diplomele acordate de catre organizatorul formei de EMC vor fi eliberate la finalul acesteia, pe baza semnaturii personale a participantului.
(3) Furnizorul de EMC are obligatia de a trimite lista participantilor pentru centralizare colegiului teritorial in a carui raza teritoriala se desfasoara forma de EMC creditata si CMDR.

Art. 17. – (1) Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul sau de EMC.
(2) Medicul dentist poate participa la orice activitate de pregatire profesionala, creditata sau nu de catre CMDR, in functie de interesul sau profesional.
(3) Punctajul obtinut ca urmare a participarii la forme de EMC acreditate se inscrie de catre colegiul teritorial pe certificatul de membru, conform legii.
(4) Din numarul total de credite, un procent de 10% poate fi obtinut de la formele de EMC acreditate sustinute de alte specialitati medicale la care medicul dentist a participat.
(5) Data de referinta pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberarii certificatului de membru al CMDR.
(6) In calculul punctajului profesional nu poate fi luata in considerare participarea la mai multe programe de EMC desfasurate in aceeasi perioada.
(7) Medicii dentisti trebuie sa depuna, anual, la colegiile teritoriale copii certificate conform cu originalul ale diplomelor de EMC care atesta creditele obtinute.

Art. 18. – (1) Taxele pentru creditarea formelor de EMC se vor plati de catre toti furnizorii de EMC acreditati, inclusiv de institutiile de invatamant superior si colegiile teritoriale, catre CMDR, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii avizului de principiu al creditarii formei de EMC.
(2) Neplata taxelor in termenul prevazut atrage anularea avizului de principiu, inclusiv a creditelor acordate pentru participarea la forma de EMC in cauza.
(3) Taxele pentru creditarea formelor EMC sunt urmatoarele:
a) pentru cursuri de 1 zi – 200 lei, din care 100 lei se vireaza CMDR si 100 lei se vireaza colegiului teritorial pe a carui raza teritoriala se desfasoara forma de EMC;
b) demonstratii practice – 200 lei, din care 100 lei se vireaza CMDR si 100 lei se vireaza colegiului teritorial pe a carui raza teritoriala se desfasoara forma de EMC;
c) congres/conferinta/simpozion – 600 lei, din care 300 lei se vireaza CMDR si 300 lei se vireaza colegiului teritorial pe a carui raza teritoriala se desfasoara manifestarea stiintifica.
(4) Lectorii vor fi retribuiti conform contractului de prestari de servicii incheiat anterior desfasurarii formei de EMC cu furnizorul acreditat, cu obligatia furnizorului de a achita toate taxele aferente catre stat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 19. – (1) Titlul de lector de EMC acreditat de catre CMDR nu reprezinta titlu didactic sau stiintific si nu poate fi folosit in sens publicitar si/sau profesional.
(2) Folosirea titlului de lector al CMDR in situatiile mai sus mentionate atrage suspendarea din calitatea de lector acreditat a celui in cauza pentru o perioada de 2 ani.
Art. 20. – (1) Colegiul teritorial detine un registru de EMC in care sunt inscrise manifestarile ce au avut loc pe raza teritoriala a colegiului respectiv, creditele primite de la CMDR, listele cu participanti, numarul de ordine pentru eliberarea de diplome de catre furnizorul de EMC, precum si modelul diplomei.
(2) Registrul de EMC al colegiului teritorial se pastreaza in forma scrisa si electronica.
Art. 21. – (1) CMDR detine Registrul national de EMC, in care sunt inscrisi furnizorii de EMC si lectorii acreditati, precum si toate formele de EMC desfasurate pe raza colegiilor teritoriale.
(2) Registrul national de EMC se pastreaza in forma scrisa si electronica.
Art. 22. – (1) CMDR intocmeste anual un calendar al formelor de EMC creditate si il publica pe pagina de internet www.cmdr.ro, impreuna cu lista furnizorilor de EMC si a lectorilor acreditati, precum si cu lista publicatiilor medicale agreate de CMDR.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi actualizate periodic, ori de cate ori intervine o modificare.
Art. 23. – CMDR, prin Comisia profesional-stiintifica si invatamant din cadrul Consiliului national, coordoneaza, indruma si verifica desfasurarea formelor de EMC creditate.
Art. 24. – (1) Sigla CMDR nu poate fi folosita pe diplomele formelor de EMC.
(2) Sigla CMDR nu poate fi utilizata pentru publicitatea formelor de EMC.
(3) De asemenea, in publicitatea formelor de EMC nu poate fi folosit numarul de credite de EMC in lipsa obtinerii avizului de principiu al CMDR pentru desfasurarea formei de EMC si a platii taxelor aferente creditarii.
Art. 25. – (1) Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite de prezentul regulament in sarcina lectorilor si furnizorilor de EMC, inclusiv nerespectarea programului si a continutului cuprins in cererea de creditare aprobata, se sanctioneaza cu suspendarea acreditarii pentru o perioada de un an, daca nu se prevede altfel in prezentul regulament.
(2) Aplicarea sanctiunilor prevazute de prezentul regulament se efectueaza de Comisia de EMC, la nivel national.