Informatii Congres UNAS 2018

CONGRESUNAS

Ediţia a XXII-a

 

 

 

 

Tema Congresului

 

Tulburări în sfera aparatuluidento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet

 

          

 

3-6 octombrie 2018

 

 

 

CONGRESUL ESTECREDITAT  DE CĂTRE COLEGIUL MEDICILORDENTIŞTI DIN ROMÂNIA CU 24 CREDITE EMC

 

 

 

 

Manifestarea va avea loc laCRYSTAL PALACE BALLROOMS

Str. Calea Rahovei, nr.198A, sector 5 Bucureşti (în spatele Pieţei de flori „George Coşbuc”)

 

Parcare gratuită – 400locuri

 

 

  

Organizatorii Congresului

           

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ AASOCIAŢIILOR STOMATOLOGICE

UMF „CAROL DAVILA” BUCUREŞTI– FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

 

            cu sprijinul societăţilor:

Asociaţia Stomatologilor dinREPUBLICA MOLDOVA

AsociaţiaSocietatea de Parodontologie din România

Societatea Românăde Protetică Dentară şi Maxilo-Facială

Societatea Românăde Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială

AsociaţiaNaţională de Stomatologie Pediatrică din România

Societatea Românăde Implantologie Orală şi Biomateriale


TemaCongresului

 

Tulburări în sfera aparatuluidento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet

 

Patologiadin sfera aparatului dento-maxilar cuprinde o largă varietate de manifestăriclinice, începând cu anomaliile de dezvoltare şi continuând cu patologiadobândită, de la omniprezenta carie până la neoplasmele de temut. Înactivitatea de cabinet, practicianul stomatolog, indiferent de specialitatea pecare o are, se poate confrunta cu oricare dintre aceste manifestări. De fapt,de cele mai multe ori este primul medic căruia pacientul i se adresează şitotodată primul care pune un diagnostic și stabileşte “paşii” deurmat în funcție de competenţele pe care le are raportatla patologia respectivă.

Prinprisma ofertelor și tehnologiei din ce în ce mai pusă lapunct, dar şi prin prisma rezultatelor obținute în timp, prin temaCongresului din acest an dorim să aducem noutățiprivind patologia stomatologică, modalităţile de prevenire şi posibilităţile detratament, cu scopul de a optimiza, eficientiza şi, nu în ultimul rând, de a uşuraactivitatea medicului în cabinetul de stomatologie.

 

 

IMPORTANT

 

Autorii sunt rugaţi să trimită rezumatul lucrărilor ştiinţifice până ladata de 20 august 2017, în vederea analizării şi selecţionării lor de cătrecomisia ştiinţifică.

Rezumatele lucrărilor ştiinţifice se vor trimite prin e-mail, ca documentMicrosoft Word ataşat, la adresa: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Documentul word va conţine:

      - titlul lucrării, în limbileromână şi engleză

            -autorii, în ordinea dorită, specificându-se numele şi prenumele şi, dacă estecazul, titlul universitar

-  sublinierea numelui persoanei careva prezenta lucrarea

- instituţia reprezentată, oraşul

- rezumatul lucrării, scris cu caractere româneşti, având între 150 şi 200cuvinte, care trebuie să cuprindă:   scopul lucrării, materialul şi metoda, rezultate, concluzii

- rezumatul în limba engleză

            -cuvinte cheie în limbile română şi engleză

- secţiunea la care se încadrează lucrarea: conferinţă, prezentare oralăsau poster

- suportul tehnic necesar

Durata unei  conferinţe este de 30-60 minute  iar a unei comunicări este de 8 minute.

Rugăm ca lucrările să nu fi fost prezentate la alte manifestăriştiinţifice.Autorii vor fi înştiinţaţi dacă lucrarea a fost selectată sau nupentru a fi prezentată în cadrul congresului.

Un comunicatorpoate fi prim-autor la o singură lucrare şi coautor la mai multe lucrări.

Autorii lucrărilor acceptate şi nesusţinute nu vor primi punctelecorespunzătoare de EMC.

În cazul în care unul sau mai mulţi autori ai unei COMUNICĂRI SAUPREZENTĂRI POSTER doresc să obţină diplomă de participare la congres cupunctajul EMC aferent, aceştia vor trebui să achite taxa de participare.

Cele mai apreciate lucrări vor fi selectate pentrupublicare în cadrul Revistei Române de Medicină Dentară.Prioritate în acestsens vor avea lucrările trimise in extenso înainte de data  începerii congresului.

Informaţii suplimentare privind formatul articolelorpentru publicare în Revista Română de Medicină Dentară puteţi obţine de lasediul UNAS, din strada Mitropolit Filaret, nr.24, sector 4, Bucureşti sau latel/fax: 021/335.61.87; 021/337.00.40 sau pe site-ul www.unas.ro

 

Taxa de participare


Membri UNAS:

- 300 Ron până la data de 31.08.2018

- 350 Ron începând cu datade 01.09.2018

 

Nemembri UNAS:

- 450 Ron până la data de 31.08.2018

- 500 Ron începând cudata de 01.09.2018

            Medicii pensionari 200 Ron

Studenţii beneficiază de participare gratuită.

 

Calitatea de membru sedovedeşte prin chitanţa ultimei cotizaţii.

Medicii care doresc să devină membri UNAS (inclusiv medicii rezidenţi şi pensionari)trebuie să achite cotizaţia pe 6 luni calendaristice din momentul înscrierii .

Cotizaţia lunară pentru medici este de 20 Ron/lunăiar pentru medicii pensionari şi rezidenţi este de 10 Ron/lună.

 

Taxa de participare la congres poate fiachitată astfel:

- la sediul UNAS dinBucureşti: str. Mitropolit Filaret nr. 24, sector 4, până la data de 01.10.2018.

  - trimisă în contul UNAS nr.RO 66 RNCB 0075 0352 1515 0001, BCR filiala sector 4, prin: ordin de platănominal, foaie de vărsământ nominală (de la orice bancă, preferabil BCR), pânăla data de 24.09.2018, specificându-se la rubrica de explicaţii:taxă Congres, cu menţiunea pentru doctor-numele şi prenumele complet alpersoanei pentru care se trimite taxa şi calitatea sa: membru UNAS, nemembru, rezident, pensionar, aceste date fiind necesare pentrua putea fi scrise pe diplomele de participare la Congres.

- începând cu data de 03.10.2018 direct la secretariatul congresului.

Vă rugăm să nu trimiteţi taxade congres prin mandat poştal şi de asemenea vă rugăm ca după data de30.09.2017 să nu mai trimiteţi prin bancă taxa de Congres, întrucât nu mai estetimp pentru înscrierea în liste, urmând să achitaţi taxa direct laSecretariatul Congresului.

Preşedinte UNAS

Prof.univ.Dr. Rodica Luca